3 წელი გარანტია
მსხვილ საყოფაცხოვრებლო ტექნიკაზე

1. იყიდე მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ELECTROLUX 18.05.2020 დან 31.12.2020 წლის ჩათვლით

2. შენაძენი დაარეგისტრირე საიტზე

3. მიიღე გაფართოვებული გარანტია ელექტრონულ ფოსტაზე